5 Ưu điểm của khuôn dập luỹ tiến

event_note
20.07.2020
Ưu điểm của khuôn dập lũy tiến

Tốc độ, Tốc độ, Tốc độ!

Dập kim loại lũy tiến dựa trên nguồn cấp vật liệu liên tục thông qua các trạm khuôn khác nhau của dụng cụ gia công đột dập. Bản chất của quy trình này cho phép bạn tạo ra nhiều bộ phận hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn khi so sánh với kỹ thuật gia công truyền thống. Đối với các bộ phận có khối lượng lớn, dập liên tục cũng mang đến thời gian chu kỳ thấp nhất cho mỗi bộ phận.

Ít phế liệu

Dập lũy tiến bao gồm đục lỗ, đúc, uốn và một số kỹ thuật khác để biến hình kim loại tấm, tạo ra sản phẩm có hình dạng cuối cùng theo mong muốn. Phần lớn vật liệu sẽ được sử dụng, tạo ra rất ít phế loại. Có thể nói rằng đây là phương pháp sử dụng vật liệu hiệu quả nhất về chi phí để sản xuất các bộ phận.

 

Khi so sánh với gia công truyền thống, thời gian thiết lập công cụ, khuôn... cho gia công lũy tiến ít hơn nhiều. Các thao tác cài đặt và quy trình trong chế tạo truyền thống có thể thực hện trong một thao tác nếu sử dụng khuôn dập lũy tiến. Việc giảm thao tác để cài đặt và xử lý này dẫn đến sự hiệu quả về chi phí.

Tạo hình phức tạp với quy trình duy nhất

Chúng ta đều biết rằng, không phải sản phẩm đột dập nào cũng có thể tạo ra từ lần 1 lần đột dập. Đột dập lũy tiến cho phép tạo ra các sản phẩm có nhiều hình dạng trong một công cụ duy nhất. Các biến dạng khác nhau sẽ được thực hiện thông qua mỗi trạm và đầu ra sẽ là sản phẩm hoàn chỉnh.

Giảm thời gian trống

Nguồn cấp vật liệu liên tục được sử dụng trong quá trình dập khuôn lũy tiến. Việc giảm thời gian điều chỉnh công cụ và thay đổi vật liệu có nghĩa là các sản phẩm có thể sản xuất trong thời gian ngắn hơn nhiều.

Độ lặp lại cao

Các thiết kế khuôn cho phép việc sản xuất quy mô lớn mà không bị suy giảm. Điều này có nghĩa là chất lượng sản phẩm vẫn đảm bảo khi sản xuất số lượng lớn và sẽ có ít sản phẩm hỏng hơn.

Chi phí thấp hơn

Tất cả những ưu điểm ở trên cho phép giảm chi phí sản xuất chung. Sử dụng khuôn dập lũy tiến cho phép bạn tạo ra các sản phẩm mạnh mẽ theo cách nhanh chóng và hiệu quả nhất về chi phí. Tiết kiệm chi phí cho các dự án tiếp theo!

Trên đây là những ưu điểm của khuôn dập lũy tiến đối với gia công đột dập kim loại. Hy vọng rằng những chia sẻ trong bài viết dưới đây đã giúp bạn hiểu thêm về khuôn đập lũy tiến cũng như gia công đột dập.