Trở thành nhà sản xuất các sản phẩm

đúc hàng đầu tại các tỉnh

thành phía Bắc

Xuất khẩu sang những thị trường khó tính như

Nhật và Hàn Quốc và các nước Châu Âu

Đúc Nam Ninh lấy tín nhiệm của khách hàng làm

mục đích để hoạt động và phát triển